Evangelisatiecommissie

Het werk van de evangelisatiecommissie richt zich op bewustwording en toerusting binnen de gemeente als het gaat om getuige zijn van Jezus Christus in de eigen leefomgeving, het opzetten van wijkwerk zoals de open zaterdagen en het beschikbaar stellen van Bijbels aan gemeenteleden om zelf te verspreiden.

Als u/jij in uw/jouw eigen omgeving met iemand in gesprek raakt over de Bijbel of het christelijk geloof en u/jij zou diegene graag een Bijbel willen geven, dan is daarvoor een Bijbel met Uitleg beschikbaar. We kunnen ook zorgen voor Bijbels in andere talen als dat nodig is. Vraag er in beide gevallen naar bij een van de commissieleden.

  • detail007.jpg
  • detail001.jpg
  • detail005.jpg
  • detail004.jpg
  • detail003.jpg
  • detail002.jpg
  • detail008.jpg
  • detail006.jpg