Catechisatie 12+

Het is nodig en nuttig dat de jonge mensen van de gemeente onderwijs ontvangen in de leer van de kerk. Een van de middelen daartoe is de wekelijkse catechisatie die ze in het seizoen van september tot en met Pasen ontvangen. Er zijn diverse leeftijdsgroepen. De gewone catechisatie-avond is op maandag. Op vrijdag komt een groep bij elkaar in de pastorie.

Belijdeniscatechisatie

Om lid te worden van de gemeente moet belijdenis worden afgelegd. Bij die gelegenheid, een maal per jaar, wordt de verbondenheid aan de leer van de kerk en aan de dienst van de Heere uitgesproken. Ter voorbereiding op het doen van belijdenis wordt een heel seizoen wekelijks belijdeniscatechisatie gevolgd. Vragen van leer en leven worden uitvoerig met elkaar besproken.

Lidmatenkring

Dit betreft een zogenaamde voortgezette catechese voor belijdende leden. Deze groep komt een maal per maand in de zaal van de kerk bij elkaar.

  • detail003.jpg
  • detail004.jpg
  • detail006.jpg
  • detail007.jpg
  • detail008.jpg
  • detail001.jpg
  • detail002.jpg
  • detail005.jpg